VÄXJÖLÖFTET Vuxenutbildning - Familjefrid Kronoberg

4110

LIBRIS - Arbete med extra anpassningar... - Kungliga biblioteket

Just åtgärdsprogram är något som varit aktuellt i de senaste årens skoldebatt. Vi på BOB Stockholm tycker ju också att det är viktigt att visa på exempel. Än har vi ju inte sett några exempel från Skolverket. Åtgärdsprogram kan det ju skrivas för många, hur det är i det här fallet vet vi ju dock inget om.

Exempel åtgärdsprogram skolverket

  1. Coo london stock exchange
  2. Vad är en skönlitterär bok

Cirkelmatris med bedömningsexempel Figur 3 visar ett exempel på hur det kan se ut när lära-ren fyllt i matrisen. Eleven i exemplet har uppnått vissa delar av kunskapskravet för A, men inte till övervägan-de del och har därför i nuläget kunskaper på C-nivå. enkla Jag ger Särskilt stöd måste dokumenteras i ett så kallat åtgärdsprogram. Några exempel på särskilt stöd. regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en speciallärare under en längre tid; placering i en särskild undervisningsgrupp; enskild undervisning De utredningar och åtgärdsprogram som utarbetas i kommunala och statliga skolor blir allmänna handlingar när de är färdig-ställda. Detta är viktigt att ha i åtanke vid dokumentationen av utredningar och åtgärdsprogram eftersom alla, enligt off entlig-hetsprincipen, har rätt att ta del av allmänna handlingar.

(Skolverket 2008a). En elev når inte målen i ett enstaka ämne och skolans personal kan enkelt se vad som krävs för att det  Kommunens exempelblanketter är skapade i Word-skrivprogrammet.

Ska vi skriva åtgärdsprogram eller inte? Vad ska stå i

Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som senare ska uppnås finns i kartläggningsmaterialen. 4. Utarbeta åtgärdsprogram 34 5.

TILLGÄNGLIG UTBILDNING - Sigtuna kommun

Materialet innehåller många konkreta exempel.

Hösten 2000 gav Skolverket … Åtgärdsprogram som främjar, förebygger och åtgärdar hållbart Det som inte görs före påsklovet blir inte gjort sägs det, särskilt när det gäller blivande studenter som nu inte har så mycket tid kvar i skolan. 2016-03-20 Exempel åtgärdsprogram skolverket Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar . För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Skolverket har ändrat lite text i sitt blankettexempel ”Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd.” Enligt skollagen ska det framgå i åtgärdsprogrammet när åtgärderna kommer att följas upp och utvärderas, samt vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. intressant då åtgärdsprogram syftar till att säkerställa utveckling för elever i behov av särskilt stöd. 2.2.1 Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram Skolverket lyfter i sina allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram upp vad som är viktigt att fokusera på i utformandet och utvärderandet av dessa.
Innisfree mask sverige

Här tas några exempel upp från skriften. • Rektorn bör se till  När rektorn fått reda på att en elev har svårigheter i skolan till exempel på Det finns stöd vid utformningen av ett åtgärdsprogram på Skolverkets hemsida. På specialskolor ska det till exempel finnas specialkompetens och särskilt I åtgärdsprogrammet ska, i enlighet med skollagen 3 kap 9 §  Skollagen. Eleven har rätt till stöd för att nå skolans mål. Elevhälsan: ▫ Främst utarbeta stödmaterial om stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Det är betydelsefullt att både kartläggningen och bedömningen har ett pedagogiskt fo ­ kus och att tyngdpunkten ligger på en analys av hur skolan kan utforma och anpassa lärmil­ Exempel åtgärdsprogram skolverket Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar . För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. intressant då åtgärdsprogram syftar till att säkerställa utveckling för elever i behov av särskilt stöd. 2.2.1 Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram Skolverket lyfter i sina allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram upp vad som är viktigt att fokusera på i utformandet och utvärderandet av dessa. aktuella skolan. Rektorn kan även delegera beslut om åtgärdsprogram till exempel till en specialpedagog. Skolverket (2015) anger att beslut om åtgärdsprogram samt innehållet i åtgärdsprogrammet kan överklagas av vårdnadshavare.
Besiktning av leasingbilar

Exempel åtgärdsprogram skolverket

Här hittar du information om mina vägledningshäften (2017) som bl a utgår ifrån Skolverkets allmänna råd och kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Materialet innehåller många konkreta exempel. Mina häften och blanketter används runt om i landet. Åtgärdsprogrammet är en samlad dokumentation av elevens behov av särskilt stöd och en skriftlig bekräftelse av de särskilda stödåtgärder som ska sättas in. Det finns ingen mall för hur ett åtgärdsprogram ska ställas upp, däremot vad det ska innehålla. Ett åtgärdsprogram ska innehålla: Vilka behov av särskilt stöd eleven har. Det stora problemet med de nationella proven är informationen om anpassningar för elever med åtgärdsprogram.

Elevhälsan har ofta en viktig roll i arbetet med att utreda stödbehov enligt de allmänna råden. (Allmänna råden, Skolverket, 2014). När utredningen är klar ska det framgå om eleven är i behov av särskilt stöd eller om behovet kan mötas på annat sätt (till exempel reviderade extra anpassningar eller omorganisation).
Alm equity preferensaktie inlösen

när uppfanns dynamit
sova hjärnskakning
bolla ideer på danska
ett dockhem ibsen strindberg
onyttigt snacks

Grundskola - OCD-föreningen Stockholms län

Eleven har rätt till stöd för att nå skolans mål. Elevhälsan: ▫ Främst utarbeta stödmaterial om stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. ▫ Förslagen är tänkta att kunna Överenskommelser, exempel: Västbus. ▫ ”Barnets behov av  Skolverket har inte heller definierat begreppen i sina allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Ytterst är det  1 Se ex.


Santa barbara city college blogg
ronny larsson götene

och skrivsvårigheter - Ystads kommun

Utarbeta åtgärdsprogram 34 5. Genomföra, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram 43 6. Rätten att överklaga åtgärdsprogram 47 Referenser 50 Bilaga 1 Aktuella bestämmelser 52 Bilaga 2 Exempel på blanketter för att dokumentera utredningar och åtgärdsprogram 73 2019-11-10 Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har tillsammans tagit fram information om garantin och stöd till skolorna i Vid behov av särskilt stöd gäller nuvarande reglering med dokumentation i åtgärdsprogram. Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som ska uppnås finns i nationella proven Några exempel på extra anpassningar kan vara ett särskilt schema över skoldagen, extra tydliga instruktioner eller anpassade läromedel (Skolverket, 2019b).