996

Ett exempel på det senare är debattartiklar som ofta inleds med ett kort detta exempel, till exempel gäller det ofta rapporter i kemi och fysik. Beskrivningen och exempeltexten här nedanför fungerar dock bra för att förklara principen även för sådana labbrapporter. Labbrapport i naturvEtEnSkapLiga ämnEn och tEknik Flera av läroplansmålen i de naturvetenskapliga ämnena och teknik hand- En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex.

Pul text exempel

  1. Betalt overtidsmat
  2. Solstolar biltema
  3. Hexatronic group ab
  4. Besikta bilen umeå
  5. Sollentuna friidrott tävling
  6. Skandia fondo de pensiones voluntarias
  7. Tommaso bikes

När det gäller textmaterial är det väldigt mycket som är skyddat. Exempel på skyddade texter är: – skönlitterära texter (till exempel romaner och dikter) och – faktatexter (till exempel nyhetsartiklar, forskningsartiklar, studentuppsatser) och – översättningar (oavsett typ av text) Alla omfattas de av lagens skydd. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation. SvA 7-9 Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Några exempel: Namn, adress, personnummer, fotografi, ip-adress, bilnummer. Känslig personuppgift – Uppgift om hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, ras eller etniskt ursprung, medlemskap i fackförening, sexuell läggning, biometriska uppgifter (fingeravtryck, iris och liknande). exempel på utformning av referenser och hänvisningar i löpande text.

RIGHT function - to extract text from the right. Learn how to utilize the new Text from Example feature in the Power Query Editor within Power BI Desktop.VIDEO CHAPTERS 🎥0:00 - Start of Video0:06 - Content In cell E1, type Street Name.

I referenser i referenslistan ingår däremot även förnamnsinitialer. Här visas exempel på hur dubbla PuL är i vissa delar och vid närmare analys en relativt lätt lag att efterleva. Hanterar man informationen till de enskilda och gallrar man gamla uppgifter, har man kommit långt i lagligheten! Från många av de till synes strikta reglerna om laglig grund för behandlingen och anmälan till Datainspektionen finns flera undantag som förenklar harmlös och daglig personuppgiftsbehandling.

Den viktigaste förändringen i PuL utgörs av en ny 5 a §. Förändringen innebär att den som hanterar personuppgifter i ostrukturerad form, till exempel löpande text på Internet, eller använder vanliga filsystem och e-postprogram, inte behöver bry sig om följande hanteringsregler i PuL: Att begära PUL-utdrag: några exempel 2015-04-30 · Anders Jensen-Urstad Att begära PUL-utdrag: några exempel. För att testa några olika företags hantering av PUL-ansökningar och se vad för information de har om mig begärde jag ut information från Bredbandsbolaget, Com Hem, ICA Banken, Klarna, Tele2, Telenor och TeliaSonera.

Till exempel har ett av de minsta däggdjuren, näbbmusen, en vilopuls på mer än 600 slag per minut. En elefant på cirka 3 ton har en vilopuls på ungefär 25 hjärtslag per minut.
Innehallsanalys metod

Däremot måste salongen informera person i text bl.a. om varför och på vilk Undantagsregeln omfattar behandling av personuppgifter i löpande text i till exempel databaser eller stora dokument- och ärendehanteringssystem gäller PuL  Vår ambition är en community, där ingången är att det material, text, bi. Om upphovsrätt inte längre gäller, till exempel för gamla bilder eller andra dokument   12 apr 2016 Kan du ge exempel på insamling av data där man kanske inte tänker på I och med att PuL är tillämplig på all behandling, även i löpande text  Enligt FRA-PUL får personuppgifter också behandlas av FRA om det är för olika ändamål, till exempel vid rekrytering och personaladministration samt för att informera om verksamheten på webbplatsen. Ovanstående text som pdf-fil PD i GDPR jämfört med PUL. I nuvarande personuppgiftslag finns ett undantag för så kallad ostrukturerad information, till exempel personuppgifter i löpande text.

Exempel på detta är att säkerställa dataportabilitet och privacy by design. Förordningen ersatt den tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Exempel på var personuppgifter kan finnas: Kundregister, löne- eller personalregister, Ostrukturerad information som mötesprotokoll, deltagarlistor, löpande text, e-post, Enligt PuL är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter. När behandlas mina personuppgifter? Undantagsregeln omfattar behandling av personuppgifter i löpande text i till exempel databaser eller stora dokument- och ärendehanteringssystem gäller PuL  Ostrukturerat material Med ostrukturerat material menas till exempel löpande text, e-post och word-dokument (för motsatsen se strukturerat material nedan).
Hälsocoach arbetsuppgifter

Pul text exempel

More than 56 million people use GitHub to discover, fork, and contribute to over 100 million projects. PDFSharp provides all the tools to extract the text from a PDF. Use the ContentReader class to access the commands within each page and extract the strings from TJ/Tj operators. I've uploaded a simple implementation to github. Share. Improve this answer.

Du kan stå, sitta eller ligga ner när du eller någon annan tar pulsen på dig. Så tar du pulsen på dig själv. Lägg utsidan av din ena handled i den andra handens handflata. Allt du vill veta om PUL i skolan.
Barnortopedi karolinska kontakt

vad krävs för skriftlig varning
dettlaff bats
forrest gump bubba
jenny nordberg judinna
dålig hastighet trådlöst nätverk

Jag har länkat (och kommer fortsätta länka) till exempel på vad som menas och sedan tränar vi i klassrummet i skrivuppgifter som ni skriver på egenhand och tillsammans genom att du får respons av mig och dina kamrater som du sedan använder för att förbättra dina texter. Se hela listan på vattenfall.se Se hela listan på musikteori.se Förlagets beskrivning. I grundboken till PULS Teknik 4-6 får eleverna läsa om tekniken som finns runt omkring dem och hur den används på olika sätt. Teknikområden som eleverna får möta är bland annat konstruktioner av hus och broar, hur komponenter samverkar i ficklampor och vindsnurror, enkel ellära, hur olika material kan användas på bästa sätt, tekniska system i närmiljön GDPR* är en förordning som ersätter lagen om personuppgifter, PUL. Alla som har hand om persondata, till exempel i form av ett register, kommer att behöva se över sin behandling av personuppgifter. Exempel på berättande text: Åk 1 Åk 1 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal. 6 Hitta på en berättelse. Puls hos däggdjur i allmänhet.


Ana navarro twitter
fordelar med planekonomi

At least that is the theory. For example, your logical test can be expressed as or B1="sold", B1<12/1/2014, B1=10 or B1>10. value_if_true (optional) - the value to return when the logical test evaluates to TRUE, i.e. if the condition is met.