Balansrapport ÅRL - Sollentuna Stars Amerikansk Fotboll

5933

Balansrapport ÅRL - Föreningen Examinerade språkkonsulter

Räkenskapsår 2019-01-01 -. 2019-12-31. Period: 2019-01-01 - 2019-12-31. Balansrapport ÅRL. Utskrivet 2020-05-05 23:59.

Balance rapport årl

  1. Martina sjukhus
  2. Handelskrig sverige

Period: 2019-01-01 - 2019-12-31. Balansrapport ÅRL. Utskrivet  Årsredovisningslag (1995:1554). (ÅRL). Departement: Justitiedepartementet L1; Utfärdad: 1995-12-14; Ändring införd: SFS 1995:1554 i lydelse enligt SFS 2020:  802472-6138. Räkenskapsår 2019-07-01 -. 2020-06-30.

Utg balans.

Balansrapport ÅRL - Haninge Sportdykarklubb

försäkr. kyrka 10 505,00 -10 505,00 0,00 1910 Kassa 7 998,00 13 235,00 21 233,00 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2019-03-25 15:12 Senaste vernr A€8 B€60 K€87 L€75 U€80 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 1510€ Kundfordringar 17 268,00 17 268,00 … Balansrapport ARL Sida 1 av I Utskrivet 2021-01-18 13:50 Senaste vernr A 161 Period -5 356,22 o,oo -529,40 -5 885,62 -5 885,62 Utg balans 6 152n98 38 881,15 55 217,87 100 252,00 100 252,00 -91 605,66 -5 077,71 -5 513,34 7 141,27 -95 055,44 o,oo -95 055,44 5 196,56 2021-01-18 Ing balans 11 509,20 38 881,15 55 74727 106 137,62 106 137,62 -91 228,72 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-11-03 20:06 Senaste vernr A 394 M 1 X 259 Ing balans Ing saldo Period Utg balans 2920 Upplupna semesterlöner -26 808,00 -26 808,00 -80 672,22 -107 480,22 2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter-8 422,00 -8 422,00 -25 347,21 -33 769,21 2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Balansrapport ÅRL Utskrivet 2014-07-29 15:52 Senaste vernr A€56 B€23 C€23 G€1 H€23 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1110€ Byggnader 10 716 725,00 10 716 725,00 0,00 10 716 725,00 1120€ Avskr. byggnader -112 500,00 -112 500,00 -18 750,00 -131 250,00 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-02-24 21:30 Senaste vernr A 470 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Inventarier 1210€ Maskiner och andra tekniska anläggningar 180 500,00 -180 500,00 0,00 1219€ Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra … Balansrapport ÅRL Utskrivet 2018-02-14 23:04 Senaste vernr A€150 BS€1 D€31 K€249 KB€262 L€319 LB€322 P€35 Ing balans Ing saldo Period Utg balans Eget kapital 2081€ Aktiekapital -100 000,00 -100 000,00 0,00 -100 000,00 2091€ Balanserad vinst eller förlust -385 655,42 -385 655,42 -192 832,67 … Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-04-19 12:11 Senaste vernr A 577 B 191 C 207 D 379 E 40 Ing balans Ing saldo Period Utg balans Summa omsättningstillgångar 9 743 754,86 9 743 754,86 499 746,79 10 243 501,65 SUMMA TILLGÅNGAR 9 874 477,86 9 874 477,86 586 847,79 10 461 325,65 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balansrapport ÅRL Utskrivet 2019-06-07 13:21 Senaste vernr A€266 B€1454 C€1218 D€342 E€330 S€18 U€8 Ing balans Ing saldo Period Utg balans 2890€ Övriga kortfristiga skulder -5 213,92 -5 213,92 -12 361,08 -17 575,00 2902€ Upplupna kostnader utbildning och förutbetalda intäkter-337 649,00 … Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-04-23 19:24 Senaste vernr A 235 B 31 C 17 D 62 E 66 O 12 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Inventarier 1220€ Inventarier och verktyg 0,00 1 161,25 1 161,25 1240€ Bilar och andra transportmedel 0,00 3 034,00 3 034,00 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2018-03-13 10:45 Senaste vernr A€154 B€906 C€834 D€846 E€837 F€120 Ing balans Ing saldo Period Utg balans Summa omsättningstillgångar 2 425 986,75 2 425 986,75 -139 728,99 2 286 257,76 SUMMA TILLGÅNGAR 2 824 628,76 2 824 628,76 -288 644,66 2 535 984,10 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2018-08-20 10:35 Senaste vernr A€672 B€184 C€187 D€588 E€599 F€245 H€70 K€12 Ing balans Ing saldo Period Utg balans Eget kapital 2081€ Aktiekapital -100 000,00 -100 000,00 0,00 -100 000,00 2091€ Balanserad vinst eller förlust 14 886 132,36 14 886 132,36 1 … Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-01-14 20:57 Senaste vernr A€89 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 1416€ Vinlager (2016) 2 064,00 2 064,00 -2 064,00 0,00 1417€ Vinlager (2017) 7 004,00 7 004,00 -2 618,00 4 386,00 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2018-05-08 09:44 Senaste vernr A€58 B€4 C€2 D€127 E€107 F€81 G€3 H€4 K€49 M€3 Ing balans Ing saldo Period Utg balans 1930€ Företagskonto/checkkonto/ affärskonto 76 455,78 34 345,23 52 226,24 86 571,47 1931€ Amx kortförsäljning 886,00 0,00 0,00 0,00 balansrapport eubas årl 2018-03-05 Utskriftsdatum: 18-03-05 14:23 /Lars Bohusläns Fåruppfödare Räkenskapsår: 1701 - 1712 Period: 17-01 - 17-12 Konto Namn IB År Ing saldo 17-01 Förändring UB 17-12 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 1510 Kundfordringar 0,00 0,00 250,00 250,00 1940 Bank 24 902,00 24 902,00 5 192,18 30 094,18 2019-01-21 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2018-02-12 15:13 Senaste vernr A 106 B 79 C 82 D 102 E 111 H 17 Ing balans Ing saldo Period Utg balans 2910 Upplupna löner -2 000,00 -2 000,00 2 000,00 0,00 2950 Upplupna avtalade sociala avgifter -628,00 -628,00 628,00 0,00 2980 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-01-02 11:34 Senaste vernr A€262 B€9 C€2 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1110€ Byggnader 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2018-03-26 16:54 Senaste vernr 0€311 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Kundfordringar 1510€ Kundfordringar 688,00 87 358,00 88 046,00 Summa kundfordringar 688,00 87 358,00 88 046,00 Övriga fordringar 1660€ Skattekonto 9,00 -9,00 0,00 1750€ Observationskonto 1 620,00 -1 620,00 0,00 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2017-01-16 21:34 Senaste vernr A€160 B€20 C€14 D€63 E€13 F€5 G€7 Ing balans Ing saldo Period Utg balans 2440€ Leverantörsskulder -6 235,00 -6 235,00 -43 901,00 -50 136,00 2510€ Skatteskulder 0,00 0,00 -1 710,00 -1 710,00 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2018-01-14 13:39 Senaste vernr A€7332 K€310 Ing balans Period Utg balans Summa skulder -172 936,63 -50 894,83 -223 831,46 Summa eget kapital och skulder -1 117 347,24 -50 894,83 -1 168 242,07 BERÄKNAT RESULTAT 0,00 -494 859,33 -494 859,33 Sida 2(2) Balansrapport EUBAS ÅRL Sida 1 Konto Namn IB År Ing saldo 10-01 Förändring UB 10-12 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 1920 Plusgiro 51 003,30 51 003,30 42 842,50 93 845,80 1940 Stenkonto Handelsbanken 83 634,54 83 634,54 39 689,00 123 323,54 Balansrapport ÅRL Sida 1(1) Utskrivet 2019-01-13 18:02 Senaste vernr A 143 Period o,oo Utg 24 293 2 205 84 610 610 610 -349 -289 balans 00 O, 29 114, 82 473, 20 635, 98 714, 779 717, 29 29 717, 29 717, 227,53 292,00 Ing 24 185 3 205 36 454 454 454 -342 -6 -10 -359 -73 -10 -10 -95 … Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-05-11 12:41 Senaste vernr A 4775 Ing balans Period Utg balans 2440€ Leverantörsskulder -49 804,21 33 406,83 -16 397,38 2441€ Spelkonto -302 622,00 69 028,00 -233 594,00 Summa leverantörsskulder -352 426,21 102 434,83 -249 991,38 Övriga skulder 2710€ Personalskatt -35 336,00 -4 969,00 -40 305,00 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2017-02-23 16:48 Senaste vernr A€165 D€38 E€36 I€2 X€351 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Inventarier 1220€ Inventarier och verktyg 13 256,00 0,00 13 256,00 1229€ Ack avskrivn inv/verktyg -13 256,00 0,00 -13 256,00 Summa inventarier 0,00 … Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-02-02 17:39 Senaste vernr A€305 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 1010€ Kassa 3 580,00 -914,00 2 666,00 1060€ Skattekonto 446,00 -447,00 -1,00 Summa immateriella anläggningstillgångar 4 026,00 -1 361,00 2 665,00 Balansrapport ÅRL Sida 1(1) Utskrivet 2018-01-18 18:17 Senaste vernr A 151 -21 3 32 14 14 14 -82 76 37 31 -55 4 4 -45 Period O, o 450 453, 409, 084, 496, 496, 496, Utg balans Ing balans Ing saldo 24 206 205 4 o, 114, 29 665, 50 128, 83 202, 49 024, 00 135 11 135, 11 11 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-03-27 17:50 Senaste vernr A 520 B 16 C 18 D 402 E 403 F 186 G 7 H 41 M 12 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 1070€ Goodwill 86 600,00 86 600,00 0,00 86 600,00 1079€ Ackumulerade avskrivningar på goodwill Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-04-28 08:36 Senaste vernr A 119 B 553 C 591 D 603 E 863 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1250€ Datorer 0,00 0,00 5 853,43 5 853,43 Summa materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 5 853,43 5 853,43 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-09-09 16:16 Senaste vernr A 412 B 458 C 452 D 638 E 649 F 221 K 32 Ing balans Ing saldo Period Utg balans Summa eget kapital -306 050,15 -306 050,15 -357 870,62 -663 920,77 Kortfristiga skulder 2420 Skuld inbetalnignar -17 467,00 -17 467,00 16 822,00 -645,00 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2019-10-24 23:26 Senaste vernr A€280 B€27 C€22 D€132 E€119 H€30 Ing balans Ing saldo Period Utg balans 2441€ Kurs differens leverantörsskulder 1 527,22 1 527,22 0,00 1 527,22 2710€ Personalskatt -91 196,00 -91 196,00 75 446,00 -15 750,00 2730€ Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-02-10 21:03 Senaste vernr A€453 B€2 C€263 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Inventarier 1220€ Inventarier och verktyg 134 374,00 0,00 134 374,00 1229€ Ackumulerade avskrivningar inventarier och verktyg -103 902,00 -15 236,00 -119 138,00 Summa inventarier 30 472,00 -15 236,00 15 236,00 Kundfordringar Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-12-25 12:13 Senaste vernr A 6 B 2 D 7 E 2 G 1 H 2 L 1 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1240€ Bilar och andra transportmedel 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 1249€ Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel Balansrapport ÅRL Utskrivet 2021-01-06 16:34 Senaste vernr A 41 B 33 C 30 D 82 E 78 G 5 H 25 I 5 L 12 M 4 Ing balans Ing saldo Period Utg balans 2514€ Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader 0,00 0,00 -3 881,00 -3 881,00 2518€ Betald F-skatt 0,00 0,00 50 985,00 50 985,00 Balansrapport ARL .

Balansrapport ÅRL A4

Utskrivet 2016-08-12 15:12. Senaste vernr A 59 B 461 C 489 D 103. E 94. Ing balans. Ing saldo. Räkenskapsår 2019-10-01 - 2020-09-30. Period 2019-10-01 - 2020-09-30.

Period. Utg balans. TILLGÅNGAR. Kassa och Bank. 1920.
Normal västerås öppettider

Ing balans. Period. Utg balans. TILLGÅNGAR. Inventarier. 1220.

2019-12-31. Period: 2019-01-01 - 2019-12-31. Balansrapport ÅRL. Utskrivet 2020-05-05 23:59. Senaste vernr 11  1880 Robur Fonder AB. 775 241,93. 775 241,93. 0,00. 775 241,93.
Hur lange far man studiebidrag

Balance rapport årl

Rimbo Tennisklubb. 814400-9290. Räkenskapsår 2019-01-01 -. 2019-12-31. Period: 2019-01-01 - 2019-12-31. Balansrapport ÅRL. Utskrivet 2020-02-09 15:06.

Download vores ÅRL modelregnskab.
Audacity 2021 iim udaipur

engelska ordlistan
özz nujen svartarbete
ob long form
kolla upp ett bilnummer
citera text i uppsats
eroon masennuksesta kotikonstein
editorial office under review

Balansrapport ÅRL - Alvikens båtklubb

Senaste vernr A  716417-2806. Räkenskapsår 2019-01-01 -. 2019-12-31. Period: 2019-01-01 - 2019-12-31.


Chevrolet pickup modeller
promovering liu 2021

Balansrapport ÅRL - Agronomförbundet

Räkenskapsår 2017-01-01 -.